ពីលិខិតដែលបានផ្ញើទៅអ៊ីម៉ែល។ ជំរាបសួរ ជំនួយសូមតំឡើងប្រព័ន្ធវីនដូហើយឯកសារដែលខ្ញុំបានលឺនៅក្នុងកម្មវិធី Utorrent បានបាត់។ ខ្ញុំ ពួកគេស្ថិតនៅលើថាសប៉ុន្តែពួកគេមិននៅក្នុងកម្មវិធី។ ឯកសារដែលបានទាញយកគឺមិនគ្រប់គ្រាន់វាជាការអាណិតអាសូរមួយឥឡូវនេះគ្មានអ្វីដែលត្រូវចែកចាយទេអត្រានឹងធ្លាក់ចុះ។ ប្រាប់ខ្ញុំពីរបៀបដើម្បីឱ្យពួកគេត្រឡប់មកវិញ?

អានបន្ថែម