ហ្វ្រាំងនិងហ្វ្រេស

ថ្ងៃដ៏ល្អចំពោះទាំងអស់គ្នា។ ស្ទើរតែគ្រប់អ្នកប្រើភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតទាញយកឯកសារណាមួយនៅលើបណ្តាញ (បើមិនដូច្នោះទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការចូលប្រើបណ្ដាញ?) ។ ហើយជាញឹកញាប់ឯកសារដែលមានទំហំធំជាពិសេសត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈ torrent ... វាមិនគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេថាមានបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការទាញយកយឺតនៃឯកសារ torrent ។

អានបន្ថែម